Ukrainian Nature Conservation Group works twenty-four hours a day during the war to keep Ukraine’s natural protected areas functional and support their employees.

In total, one-third of the protected areas and sites, including two biosphere reserves, are currently located in the zones of active hostilities, occupation and humanitarian crisis. The government support to these territories and their employees is now limited due to the ban on transferring the budgetary funds to temporarily occupied territories and extensive bureaucratic procedures to establish needed support. Furthermore, the national parks and reserves have completely lost the income from tourism, which they are so heavily dependent on. So at present such protected areas have lost their supply and require our aid.

We address our efforts to:

 • Purchasing fodder and medicine for animals in zoos and open-air enclosures, evacuating animals, re-equipping enclosures, etc.

 • Implementing possible measures to preserve the most valuable natural ecosystems and objects.

 • Restoring the critical infrastructure of nature reserves damaged by the war.

 • Providing aid to the staff of nature reserves who have lost their homes, who are in the zone of active hostilities, who require food, water, medicines, etc.

 • Adapting and re-equipping the infrastructure to military conditions.

 • Supporting vital needs to run organizations that manage protected areas.

 

We are kindly requesting you to join efforts to save natural reserves, which are not only a part of Ukrainian heritage, but also the heritage of the world and for all people who care!

 • Donate

!!! Please select UAH (Ukrainian hryvnya) as the currency option.
1 USD = 29,39 UAH (Approx.)

200 UAH (Approx. 7 USD)  ||               500 UAH (Approx. 17 USD)  ||
1000 UAH (Approx. 34 USD)  ||               2000 UAH (Approx. 68 USD)  ||
5 000 UAH (Approx. 170 USD)  ||               8 000 UAH (Approx. 270 USD)
10 000 UAH (Approx. 340 USD)  ||               15 000 UAH (Approx. 510 USD)
30 000 UAH (Approx. 1020 USD)  ||               50 000 UAH (Approx. 1700 USD)
80 000 UAH (Approx. 2720 USD)  ||               120 000 UAH (Approx. 4083 USD)
200 000 UAH (Approx. 6800 USD)  ||               Pay with banking information 

You can type your amount of Donation in UAH manually

You can use the following Banking information for transaction: Pay with banking information.
We using liqpay.ua secure service for transferring funds.

Українська природоохоронна група у період війни працює цілодобово для захисту природно-заповідних територій в Україні та їхніх працівників.

Всього в зонах активних бойових дій, окупації та гуманітарної кризи опинились третина заповідних територій та об’єктів, в тому числі 2 біосферні заповідники. Державна допомога дуже обмежена, через не можливість перераховувати кошти на окуповані території та довгі бюрократичні процедури. Також, національні парки та заповідники повністю втратили кошти, які щороку отримували з туризму. Тож на цей час ці заповідні об’єкти повністю позбавлені забезпечення і потребують нашої допомоги.

Ми направляємо свої зусилля на:

 • закупку кормів та ліків для тварин у зоопарках та вольєрах заповідників, евакуацію тварин, переобладнання вольєрів тощо;
 • здійснення можливих заходів, щодо збереження найцінніших природних екосистем чи об’єктів;
 • відновлення порушеної війною критичної інфраструктури природо-заповідних територій;
 • допомогу працівникам природно-заповідних територій, які втратили свої домівки, перебувають у зоні активних бойових дій, потребують їжі, води, ліків тощо.
 • адаптація та переобладнання інфраструктури до військових умов;
 • підтримання елементарної життєдіяльності заповідних установ.

Просимо долучатися до збереження природно-заповідних територій, які є не лише надбанням України, а і світовим надбанням і людей, які оберігають їх.

With your help:

Чи відновлювати Оскільське водосховище після завершення війни?

Окрім безперечно важливих комунікаційної та економічної функцій позбутися греблі насамперед означає повернути у природне місцеперебування десятки представників рослинного та тваринного світу.

Детальніше