У 2014 році українські біологи об’єдналися для охорони дикої природи України. Так утворилася наша спільнота громадська організація «Українська природоохоронна група».

Ми створюємо заповідні території, працюємо над покращенням законодавства, виявляємо випадки незаконного знищення природи.

Ми − лідери за площею створених в Україні об’єктів ПЗФ: 75% заповідних площ, створених в Україні за останні 10 років, відбулися завдяки нашій Групі.

Ми можемо діяти й досягати результатів завдяки вашій підтримці. Підтримайте нашу роботу на користь дикої природи України!

0
%
Заповідних площ за останні 10 років створені за нашою участю
0
га
Врятованих лісів за нашою участю
0
га
Врятованих степів за нашою участю
0
га
Врятованих водно-болотних угідь за нашою участю
0
га
Затверджених територій Емеральд
0
Опубліковано знахідок видів на GBIF
0
Опубліковано наборів даних GBIF
0
Наукових статей,що цитують наші дані опубліковані в GBIF

Наша місія:

Охорона біорізноманіття, збереження та розвиток природно-заповідного фонду, впровадження в Україні міжнародного природоохоронного законодавства.

Наша візія:

Ефективна охорона природи − пріоритет у суспільстві.

Наші цінності:

Чесно та незалежно реалізувати професійні знання заради збереження дикої природи.

Напрямки нашої роботи

Заповідна справа

Створення природно-заповідних територій, сприяння ефективній роботі природоохоронних установ, участь у законодавчій діяльності у сфері заповідної справи.

Ліси

Охорона цінних лісових екосистем та біорізноманіття, сприяння впровадженню принципів ощадного лісового господарства, природоохоронний контроль лісів України.

Оцінка впливу на довкілля

Участь у процесі оцінки впливу на довкілля, моніторинг проектів, шкідливих для дикої природи та адвокація висновків, достовірних з позиції охорони природи.

Біорізноманіття

Збір, оцінка та просторовий аналіз інформації про рідкісні види та оселища для природоохоронних цілей, популяризація теми біорізноманіття та сучасних методів його дослідження.

Мережа Емеральд

Створення й моніторинг територій мережі Емеральд та робота з міжнародними природоохоронними конвенціями.

Степи та луки

Збереження цінних трав’янистих екосистем від розорювання, забудови та заліснення.

Водно-болотні угіддя

Збереження та зменшення антропогенного впливу на луки, болота, водотоки і акваторії.

Контакти:

Тетяна Шаміна,
директорка з комунікацій
Email: [email protected]

ГО “Українська природоохоронна група”
Код ЄДРПОУ 42003795

Поштова адреса:

08601, Україна, м.Васильків, вул. Гоголя, 40

Для офіційного листування:
[email protected]

Наша сторінка у мережі Facebook:
fb.com/UkrainianNatureConservationGroup
Сторінка Української природоохоронної групи в українській Вікіпедії:
uk.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Nature_Conservation_Group

Наші тематичні ресурси: