Автор: Alex Arendar, CC BY-SA 4.0

Водно-болотні угіддя зникають утричі швидше, ніж ліси, хоча їхня економічна й біологічна цінність значно вища, ніж у більшості наземних екосистем.

Зменшення площі ВБУ України згубно впливає на тисячі видів рослин та тварин, що проживають на цих територіях або залежать від них. Тож наша мета – зберегти або зменшити антропогенний вплив на луки, болота, водотоки та акваторії.

 

Популяризація екосистемної функції ВБУ

Збереження боліт – найпростіший та ефективний захід із послаблення наслідків змін клімату. Органічна маса торфовищ слугує репозиторієм, акумулюючи вуглець з атмосфери та вбирає в себе воду, підтримуючи гідрологічний режим території. Окрім цього, континентальні поверхневі води, трясовини, верхові та низинні болота є місцем проживання унікальних представників флори та фауни. Заплавні луки допомагають зменшити наслідки паводків та повеней, є кормовою базою для худоби, місцем зростання рослинних продуктів та сировини, яку використовує людина. Ми прагнемо змінити уявлення про ВБУ як про ділянки землі, вигоду з яких можна отримати лише осушивши та розкопавши.

 

Відстеження випадків експлуатації ресурсів водного фонду

Саме торфовища утримують в собі прісну воду та сприяють регулюванню рівня ґрунтових вод. Тож наше першочергове завдання – відстежувати та надавати зауваження щодо ОВД господарських проєктів, які прагнуть осушити болота задля видобутку торфу, часто в незаконний та нерегульований спосіб. Також ми реагуємо на ОВД днопоглиблювальних робіт на річках, під прикриттям яких видобувають пісок, щебінь та гравій; ОВД зі створення й приватизації ставків шляхом перегородження природного річища й у без того надмірно зарегульованих ділянках.

 

Створення заповідних об’єктів на території ВБУ

На 2022 рік 50 водно-болотних угідь України отримали сертифікат Рамсарських та є визнаними на міжнародному рівні як середовище існування унікальних водоплавних птахів. При цьому десятки не менш перспективних в національному масштабі водно-болотних угідь очікують на розгляд комісією. Ми вбачаємо необхідність їх охорони вже зараз пишучи клопотання з проханням надати їм звання об’єктів ПЗФ.

 

Моніторинг стану дамб та їх впливу на річки України

Європа є регіоном, напевне, з найбільш зарегульованими річками у світі: понад 1,2 млн бар’єрів встановлені тут впоперек річкових річищ. Значна частка з них припадає на Україну. Водночас дамби, встановлені на середніх та малих за довжиною річках, часто є старими (їм більше 60 років), мало- або зовсім нефункціональними. Знайти та демонтувати такі перешкоди – мета, до якої ми поступово рухатимемося, вивчаючи та зважуючи потенційні ризики зміни водного балансу річок.

 

ВБУ та досягнення Цілей сталого розвитку

Збереження водно-болотних угідь допомагає стати на шлях досягнення чотирьох Цілей сталого розвитку, виконуючи поставлені на міжнародному рівні завдання:

Ціль №6. Чиста вода та належні санітарні умови
Забезпечивши охорону й відновлення пов’язаних з водою екосистем; підтримку та зміцнення участі місцевих громад у поліпшенні водного господарства.

Ціль №13. Боротьба зі зміною клімату

Шляхом підвищення опірності й здатності адаптуватися до небезпечних кліматичних явищ і стихійних лих; поширення інформації та можливості людей та установ пом’якшити гостроту та послабити наслідки зміни клімату.

Ціль №14. Збереження морських екосистем

За допомогою раціонального використання і захисту морських та прибережних екосистем, підвищення їх стійкості.

Ціль №15. Збереження екосистем суші

Шляхом стримування деградації природних середовищ існування та запобігання зникнення рідкісних видів; боротьби з опустелюванням тощо.

Матеріали напрямку