Заповідна справа

Створення природно-заповідних територій, сприяння ефективній роботі природоохоронних установ, участь у законодавчій діяльності у сфері заповідної справи.

Ліси

Охорона цінних лісових екосистем та біорізноманіття, сприяння впровадженню принципів ощадного лісового господарства, природоохоронний контроль лісів України.

Оцінка впливу на довкілля

Участь у процесі оцінки впливу на довкілля, моніторинг проектів, шкідливих для дикої природи та адвокування висновків, достовірних з позиції охорони природи.

Мережа Емеральд

Створення й моніторинг територій мережі Емеральд та робота з міжнародними природоохоронними конвенціями.

Біорізноманіття

Збір, оцінка та просторовий аналіз інформації про рідкісні види та оселища для природоохоронних цілей, популяризація теми біорізноманіття та сучасних методів його дослідження.

Степи та луки

Збереження цінних трав’янистих екосистем від розорювання, забудови та заліснення.

Водно-болотні угіддя

Збереження та зменшення антропогенного впливу на луки, болота, водотоки і акваторії.