Проект нашої колеги Олександри Оскирко «Assessment of conservation status of habitats important for reptiles within the Southern Bug eco-corridor in the Steppe zone of Ukraine» здобув перемогу в поточному конкурсі грантів Rufford.

Протягом наступного року Олександра з командою UNCG досліджуватиме екокоридор Південного Бугу в степовій зоні. Ця територія є особливо цінною для місцевих видів герпетофауни, більшість з яких захищені на національному та міжнародному рівнях. На жаль, сучасні дані про реєстрацію плазунів у цих місцях дуже обмежені. Багато рептилій страждають від прямого та опосередкованого антропогенного впливу (втрати або трансформації місць свого існування).

Також на даній території гостро стоїть питання про підвищення рівня водосховища, що може призвести до значного зменшення придатних місць існування для рептилій та збільшує ризик локального вимирання видів. Дослідження місць існування рептилій на Миколаївщині дає цінну інформацію про кількість видів рептилій, які мешкають там, та про їх розповсюдження. Зібрані дані можуть бути використані для пошуку рішень для збереження місцевої фауни.

Інша мета проекту − збільшення поінформованості громадськості про важливість цієї проблеми. Підвищення рівня обізнаності населення про необхідність збереження середовищ існування Південного Бугу є ключовим результатом цього дослідження.

Більше про проект.

Публікації за результатами проекту:

  1. Oskyrko O, Jablonski D (2021) The first comprehensive data on the distribution of reptiles within the Southern Bug eco-corridor, Ukraine. Herpetozoa 34: 97-114. https://doi.org/10.3897/herpetozoa.34.e62459

Матеріали проекту