cadastre-web.jpg

Ідея створення державного кадастру тварин та рослин виникла на теренах колишнього СРСР ще у 80-х роках минулого століття.  Було проведено декілька конференцій, присвячений цій темі, видану значну кількість публікацій, але розпад радянської держави зупинив цей процес. Лише у 2001 р., за ініціативи Міністерства екології та охорони навколишнього природного середовища України (далі Мінприроди),  питання створення кадастру знов почало набувати актуальності в Україні.

Відповідно до діючого законодавства (Постанова КМУ “Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу” від 15 листопада 1994 р. N 772  ),  Державний кадастр тваринного світу є систематизованою сукупністю відомостей про географічне поширення видів (груп видів) тварин, їх чисельність і стан, характеристики середовища їх перебування та сучасне господарське використання, а також інших даних, необхідних для забезпечення охорони і раціонального використання тваринного світу.

Державний кадастр тваринного світу має вестися на всій території України, її континентальному шельфі та у виключній (морській) економічній зоні.

Ведення державного кадастру тваринного світу кадастрових робіт передбачає збір існуючої інформації (публікації, відомча та державна статистична звітність), проведення експедиційних робіт, аналіз зібраних даних та їх узагальнення.

Організація ведення державного кадастру тваринного світу, координація діяльності, пов’язаної з виконанням кадастрових робіт здійснюються Мінприроди та його органами на місцях.

На сьогодні, Інститутом зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ, на замовлення Мінпроди, розроблено базу даних пов’язану з ГІС, до якої вносяться дані щодо тваринного світу України. Враховуючи, що в країні близько 45 тис. видів тварин, та інформація про них, завдяки новим дослідженням, постійно поповнюється, наповнення бази даних, поки що, ведеться за певними приоритетними напрямками, – види, які потребують охорони (Червона книга України, міжнародні “червоні” списки, списки природоохоронних конвенцій), мисливські види, чужородні інвазійні види тварин.

Поступово, накопичена інформація, оприлюднюється через мережу Інтернет, зокрема на цьому веб-сайті.