Україна є учасником Конвенції про охорону біологічного різноманіття і підтримує Всеєвропейську стратегію збереження біо- та ландшафтного різноманіття.

Проте, в Україні немає ніякої державної системи моніторингу біологічного різноманіття, яка є важливим елементом у збереженні видів рослин і тварин. Зараз моніторинг стану популяцій видів тварин та рослин провадиться лише на частині території природно-заповідного фонду України, та по окремих таксономічних групах тварин, або рослин.

У розвинутих країнах до моніторингу стану біорізноманіття залучаються тисячі волонтерів. На противагу тому в Україні участь громадськості у моніторингу знаходиться на дуже низькому рівні. В зв’язку з цим, мета цього проекту – зміцнення потенціалу проведення моніторингу біорізноманіття в Україні за допомогою більш широкого залучення громадськості.

Залучення зацікавленої громадськість до моніторингу біорізноманіття важливе з різних причин:

  • проведення обліків тварин та рослин, не може бути автоматизоване і вимагає участі великої кількості людей;
  • час і зусилля, які витрачаються на моніторинг видів мають величезну вартість, яку держава не здатна профінансувати в повному обсязі;
  • стимулювання залучення громадськості означає підвищення громадської обізнаності і підтримку збереження біорізноманіття.

В ході виконання проекту заплановано наступне :

  • Створення бази даних організацій, установ і товариств та ключових експертів, які займаються питаннями вивчення біорізноманіття взагалі та його моніторингу в Україні;
  • Збір інформації щодо існуючих програм моніторингу тварин та рослин в країні, та підготувка їх огляду;
  • Проведення національного семінару з моніторингу біорізноманіття;
  • Визначення потреб різних груп користувачів стосовно моніторингу біорізноманіття;
  • Складення попередньої програми національного моніторингу біорізноманіття;
  • Проведення пілотного моніторингу стану окремих видів тварин або рослин на регіональному рівні, при участі громадськості.

Результати проекту:

Партнери:

Європейський центр охорони природи;
Національний екологічний центр;
Інститут зоології НАНУ;
Інститут ботаніки НАНУ;

Виконання проекту проходить в тісній співпраці з Міністерством охорони навколишнього середовища.

Донор

Проект виконується за підтримки фонду BBI Matra Міністерства сільського господарства, природи та якості харчових продуктів Королівства Нідерланди і Міністерства міжнародних відносин Королівства Нідерланди

European Centre for Nature Conservation

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: