В липні 2006 р. розпочата робота над проектом. Робота в рамках проекту виконується Оленою Дятловою (Одеса, Україна) та Вінцентом Калькманом (Лейден, Нідерланди) при фінансовій підтримці Міністерства сільського господарства, природи і якості харчових продуктів Нідерландів (BBI-MATRA/2006/002). Метою проекту є обґрунтування виділення ключових одонатологічних територій на південному заході України (Одеська, Миколаївська та Херсонська області).

Ця інформація важлива для створення нових об’єктів та керування існуючими заповідними територіями. В рамках проекту створена база даних, до якої включаються відомі зведення про знахідки бабок в регіоні. Проводяться додаткові польові дослідження. Карти розповсюдження видів бабок та перелік «ключових територій» доступні в Інтернеті (http://tinyurl.com/2brh5n). Всього з 74 видів бабок фауни України на південному заході України мешкає 48 видів.

На підставі бази даних були виявлені ключові одонатологічні території в районі досліджень за чотирма розробленими критеріями. Території, які відповідають двом або більше критеріям, були включені в перелік ключових територій.

1. Зустрічальність на даній території видів, які охороняються на міжнародному рівні (Красный список МСОП, директива про місцеперебування та ін.).:

  • Coenagrion ornatum (директива про місцеперебування)
  • Gomphus flavipes (директива про місцеперебування)
  • Sympecma paedisca (директива про місцеперебування)
  • Lestes mactostigma (зниження чисельності в Європі, Sahlen et al., 2004)

2. Зустрічальність на даній території видів, які охороняються на національному рівні (Червона книга України, 1994; регіональні червоні списки и т.д.):

  • Anax imperator (III категорія охорони)
  • Erythromma lindenii (I категорія охорони)

3. Зустрічальність рідкісних в районі досліджень видів, які не охороняються на міжнародному та національному рівнях, але є пріоритетними для охорони при детальному вивченні їх розповсюдження і причин рідкісності: Aeshna cyanea, Calopteryx splendens ancilla, Coenagrion scitulum, Cordulia aenea, Gomphus vulgatissimus, Selysiothemis nigra, Sympetrum danae, Sympetrum depressiusculum и Sympetrum pedemontanum.

4. Наявність високої видової різноманітності і кількісного багатства бабок: 21 та більше видів на ділянці 10х10 км2.

Ключові одонатологічні території, що виявлені:

1. Пониззя Дунаю та Придунайскі озера;
2. Міжріччя Дністра і Турунчука, північний берег Дністровського лиману;
3. Невеликі прісні водойми в пониззях Хаджибейського лиману;
4. Кінбурнська коса;
5. Пониззя річок Південний Буг та Інгул;
6. Дельта Дніпра.

Інформація про розповсюдження бабок на південному заході України все ще вимагає уточнення та проведення нових польових досліджень. Завданням проекту також є підвищення інтересу до вивчення бабок в Україні та появлення неформального одонтологічного співтовариства. У теперішній час понад десять волонтерів продовжують роботу щодо виявлення ключових одонатологічних територій на південному заході України. Більш детальну інформацію можні знайти на сайті «Бабки України»:
http://dragonflyforall.narod.ru/projects/ida_swukraine.html