На GBIF опубліковано другий набір даних в рамках проекту «Saving biodiversity data in wartime»!

Датасет і містить багато знахідок рудеральної флори, його локалізація перекривається з напрямками руху російської техніки. Тож у майбутньому можна буде оцінити зміни флори