Степи у складі лісових земель Луганської області (ІІ етап створення степового кадастру)

Вступ Ця стаття започатковує цикл публікацій, присвячених аналізу складу земель держлісфонду Луганської області і, безпосередньо – дослідженню степових ділянок, включених до його складу. Дослідження здійснюється колективом авторів, які є співробітниками Інституту зоології НАН України та активістами громадської кампанії «Збережемо українські степи!». Робота є частиною громадського проекту «Степовий кадастр» (Василюк, 2011), що впорядковується та накопичується учасниками…