Співфінансовано Європейською Унією та Міністерством довкілля Чеської Республіки

Довгостроковим результатом проекту є створення ефективної системи Смарагдовою мережею в Україні як основи для впровадження Оселищної та Пташиної директив ЄС (надалі – «директиви») та програми NATURA 2000 в Україні. Проект визначить необхідні зміни в українському законодавстві і підготує чіткий план дій для подальших кроків, які ведуть до повної транспозиції та впровадження директив в українську правову систему. Буде надано план для покращення Смарагдової мережі, проведено оцінку організаційної структури природоохоронних органів в Україні та запропоновано заходи для її покращення, також будуть розроблені та поширені керівні документи, в яких висвітлюються найкращі природоохоронні практики.

Потенціал українських органів влади у сфері охорони природи буде збільшено, і будуть створені можливості для навчання нових лідерів у цій галузі. Проект визначить необхідні кроки для поліпшення управління та моніторингу об’єктів Смарагдової мережі та мережі NATURA разом з реалістичним планом дій. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, як асоційований партнер, організує всебічний розгляд та впровадження запропонованих законодавчих змін та пропозицій щодо збільшення інституційних можливостей як основи для підготовки реформи в галузі охорони природи з метою наближення до найкращих практик ЄС.

Також буде проведена практична реалізація вимог директив на прикладі пілотного об’єкту Смарагдової мережі, а результати будуть відтворені на інших об’єктах мережі. Потенціал та готовність молодого покоління/майбутніх державних службовців до впровадження директив будуть покращені. Основні групи зацікавлених сторін та широка громадськість будуть залучені до створення системи належного врядування та системи менеджменту охорони природи. Буде посилено партнерство між Україною та Чеською Республікою (та ЄС), налагоджено особисті контакти та заохочено подальшу співпрацю.

 

Номер проекту: 101148569
Акронім проекту: LIFE23-PRE-CZ-ConNaturLIFE Ukraine
Назва: LIFE-2023-PLP
Тема: LIFE-2023-PLP-Bauhaus-Phoenix-Emerald
Тип дії: LIFE Project Grants
Організація що надає грант 101148569 – LIFE23-PRE-CZ-ConNaturLIFE Ukraine — LIFE-2023-PLP)

Початок проекту: 1 березня 2024
Кінець проекту: 28 лютого 2026
Тривалість проекту: 24 місяці
Бюджет проекту: 1 088 512.07 євро, рівень фінансування 90% (979 660,86 євро)

Консорціум Чехія – Україна
Агентство Охорони Природи Чеської Республіки (NCA CR) – провідний партнер, координатор
Українська Природоохоронна Група (UNCG) – фінансовий партнер
Екологія – Право – Людина (EPL) – фінансовий партнер
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (МЕПР) – нефінансовий партнер

 

Робочі пакети, заходи та результати

РП1 Управління та координація проекту

 • Управління проектом та моніторинг прогресу проекту
 • Співпраця

РП2 Спільний законодавчий простір України та ЄС для охорони природи

 • Діяльність Д.2.1 Правове забезпечення створення Смарагдової мережі
 • Діяльність Д.2.2 Практична трансформація Смарагдової мережі до мережі NATURA 2000
 • Діяльність Д.2.3 Правове та практичне регулювання охорони видів
 • Діяльність Д.2.4 Ефективний моніторинг, звітність, управління даними

Основні результати

 • Оновлена ​​таблиця відповідності правових систем України та ЄС
 • Аналіз законодавчих та практичних прогалин у сфері охорони територій та видів.
 • Порівняння системи звітності про відступи в рамках Бернської конвенції та директив. Визначення способів забезпечення їх узгодженості.
 • Аналіз судової практики країн ЄС щодо формування мережі NATURA 2000
 • Пропозиції щодо законодавчих змін та плани законодавчих змін (Смарагдова мережа та охорона видів)
 • Аналіз достатності поточного моніторингу, картографування та управління даними.
 • Аналіз відповідності Смарагдової мережі та мережі NATURA 2000.
 • Пропозиції щодо трансформації Смарагдової мережі у мережу NATURA 2000
 • Аналіз та пропозиції щодо додавання видів/середовищ існування до додатків директив
 • Рекомендації для розроблення планів дій щодо охорони видів
 • Рекомендації щодо управління охороною видів та природних оселищ
 • Інструкції щодо схем моніторингу, картографування та управління даними
 • Інструкції щодо звітування про території Смарагдової мережі/території NATURA 2000 (SDF)
 • Рекомендації щодо звітування про природоохоронний статус (ст. 12 BD і 17 HD)

РП3 Сучасна європейська модель врядування та управління охороною природи в Україні

 • Діяльність Д.3.1 Аналіз структури управління та її професійної спроможності
 • Діяльність Д.3.2 Аналіз фінансової спроможності
 • Діяльність Д.3.3 Розроблення загального політичного документа
 • Діяльність Д.3.4 Пілотування прикладу відновлення степових природних оселищ (біотопів) з удосконаленням практик управління об’єктами Смарагдової мережі

Основні результати

 • Звіт про оцінку інституційної структури з рекомендаціями щодо реструктуризації та подальшого розподілу ролей і відповідальності, включаючи запропоновану органограму (діаграму органів управління охорони природи)
 • Матеріали аналізу фінансових аспектів
 • Консультаційний документ
 • Проекти рішень щодо підвищення інституційної спроможності та фінансової стійкості
 • План дій для одного вибраного виду або оселища, розроблений за допомогою пілотного проекту.

РП4 Розвиток мережі NATURA 2000 в Україні: перехід від теорії до практики

 • Діяльність Д.4.1 Набір інструментів NATURA 2000
 • Діяльність Д.4.2 Обмін досвідом за допомогою навчальної поїздки
 • Діяльність Д.4.3 Публікація та розповсюдження інформаційних матеріалів
 • Діяльність Д.4.4 Наповнення відкритих баз даних про біорізноманіття через залучення громадян до науки як прозорий інструмент для прийняття рішень
 • Діяльність Д.4.5 Навчання лідерів охорони природи в Україні: інноваційний навчальний курс для майбутніх державних службовців та представників громадянського суспільства
 • Діяльність Д.4.6 Обговорення цілей та результатів проекту

Основні результати

 • Публікація про природоохоронні території України
 • Публікація про обрану територію Смарагдової мережі
 • Організовано навчальну поїздку до Чеської Республіки для 5 експертів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
 • Організовано навчальну поїздку до Чеської Республіки для 10 українських експертів, які працюють в напрямку збереження природи в Україні
 • Організовано навчальну поїздку до Чехії для 3 журналістів
 • Набір інструментів NATURA 2000
 • Створення освітньої програми
 • Проведення дня iNaturalist в Україні
 • Звіт для широких верств населення щодо охорони природи (Layman’s report)
 • Мінімум 3 прес-релізи
 • Опис проекту опублікований на інтернет сторінках партнерів

РП5 Сталість, розповсюдження та використання результатів проекту

 • Діяльність Д.5.1 Підготовка після проектного плану – LIFE
 • Діяльність Д.5.2 Тиражування та використання результатів проекту

Основні результати

 • План після проектної діяльності – LIFE
 • Документ із розробленими проектами нормативно-правових актів
 • Розповсюдження розроблених рекомендацій
 • 1 зустріч експертів з охорони природи між Чеською Республікою та Україною
 • Лист із практичними матеріалами, розробленими в рамках пілотного проекту

Матеріали проекту