• Парнікоза І. Ю., Шевченко М. С., Іноземцева Д. М., Василюк О. В., Шевченко О. С. (2008): Раритетна флора (Охорона, вивчення, реінтродукція) – К.: КЕКЦ. 1-132.

том 1.

том.2. ч.1.

том.2. ч.2.

  • Parnikoza І. Yu., Shevchenko M. S., Inozemtseva D. M., Vasiluk O. V., Shevchenko О. S. (2008): Rare flora (Protection, study and reintroduction) – К.: КЕCC. 1-132.

vol.1.

vol.2. part 1.

vol.2. part 2.

Власні видання сектору
Фотогалерея сектору
Об’єкти дослідження сектору
Публікації сектору