1. Парнікоза І.Ю., Цуканова Г.О. Стан ценопопуляцій Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rubr. м.Києва.

2. Парнікоза І.Ю., Шевченко М.С. Про поширення та екологічні характеристики популяцій Epipactis helleborine (L.) Crantz. в м.Киві.

3. Парнікоза І.Ю., Шевченко М.С. Сучасний стан популяцій деяких рідкісних рослин Голосіївського лісу.

4. Шевченко М.С., Парнікоза І.Ю. Про залежність популяцій Dactylorhiza incarnata (L.) м.Киэва та його околиць від дії антропогенних факторів.

5. Шевченко М.С., Парнікоза І.Ю., Шевченко О.С. Знахідка Liparis loeseli (L.) Rich. в околицях м.Вишгород (Київська область)

6. Шевченко М.С., Парнікоза І.Ю., Тимченко І.А., Шевчик В.Л. Нове місцезнаходження Liparis loeseli (L.) R.Br. в м.Києві.

7. Парнікоза І.Ю., Іноземцева Д.М. Сучасний стан ценопопуляцій рідкісних рослин регіонального ландшафтного парку «Лиса Гора» (м.Київ).

8. Shevchenko, M. S., Parnikoza, I. Yu.Ecological heterogeneity of Epipactis palustris (L.) Crantz. populations in Kyiv city and its vicinities.

9. Парнікоза І.Ю., Іноземцева Д.М. Сучасний стан ценопопуляцій рідкісних рослин регіонального ландшафтного парку «Лиса Гора», м.Київ.

10. Parnikoza I.Yu., Shevshenko M. S., Poltorak D.V., Inozemceva D.M. Present-day of rare plants populations of the Sviatoshyn forestry in Kyiv.

11. Parnikoza I. Yu., Shevchenko N. M., Bogomaz M. V., Shevchenko M. S. THE INFLUENCE OF GRASS BURNING ON THE DYNAMICS OF PULSATILIA NIGRICANS STORK POPULATION OF THE REGIONAL LANDSCAPE PARK „LYSA GORA” (KYIV).

12. Іноземцева Д.М., Парнікоза І.Ю., Тохтомиш О.В., Гуцало О.М. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ПОПУЛЯЦІЇ CYCLAMEN KUZNETSOVII KOTOV. ET CZERNOVA.

13. Парнікоза І.Ю. ЗНАХІДКА BOTRYCHIUM MATRICARIIFOLIUM A. BR. ех КОСН (OPHIOGLOSSACEAE) В СЕРЕДНЬОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї.

14. Парнікоза І.Ю., Гільчук П.В. МАРШРУТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХРОСЛИН РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

15. Парнікоза І.Ю., Гільчук П.В. ПОПУЛЯЦІЯ EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) CRANTZ СВЯТОШИНСЬКОГО ЛІСУ.

16. Парнікоза І.Ю. ПРО СТАН ПОПУЛЯЦІЙ РІДКІСНИХ РОСЛИН ДЕЯКИХ ЗЕЛЕНИХ МАСИВІВ КИЄВА.

17. Парнікоза І.Ю., Шевченко М.С. Сучасний стан популяцій деяких рідкісних рослин Голосіївського лісу.

18. Шевченко М.С., Тимченко І.А., Парнікоза І.Ю. Унікальне місцезнаходження LIPARIS LOESELII (L.) RICH. в м.Києві.

19. Парнікоза І. Ю., Шевченко М. С., Петренко Н. А. Сучасний стан популяцій рідкісних рослин Голосіївського лісу в м. Києві // Актуальні проблеми ботаніки та екології. Збірка наукових праць. Вип.2. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. с. 105-115.

Власні видання сектору
Фотогалерея сектору
Об’єкти дослідження сектору
Публікації сектору