Lycopodium annotinum. Фото Іноземцевої Д.Ініціатор проекту:
Група з вивчення екології наземних екосистем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, біологічний факультет (www.terreco.univ.kiev.ua).

Керівник групи Козерецька Ірина Анатоліївна kozeri(at)gmail.com

Сектор вивчення екології рідкісних видів флори України
Керівник сектору Парнікоза Іван Юрійович Parnikoza(at)gmail.com

Завдання роботи сектору:
1. Сприяння відродженню популяційної біології рослин в Україні;
2. Збір інформації щодо поширення рідкісних видів флори України;
3. Довгостроковий моніторинг популяцій деяких рідкісних видів флори України;
4. Вивчення біології рідкісних видів з метою розробки практичних заходів з покращення стану їх популяцій та методів реінтродукції;
5. Налагодження співпраці з іншими дослідницькими групами;
6. Практичні заходи з охорони місцезростань рідкісних видів рослин.

Сектор започаткував свою роботу 2000 р., коли було розпочато детальне обстеження зелених масивів міста Києва на предмет популяцій рідкісних та зникаючих рослин, що охороняються Червоною книгою України чи рішенням Київради 219/940 від 29.06.2000 р. Результатом цих обстежень стало виявлення популяцій наступних червонокнижних видів: підсніжника звичайного Galanthus nivalis L., сону лучного Pulsatilla pratensis auct., ковили волосистої Stipa capillata L., лілії лісової Lilium martagon L., сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All., водяного горіха плаваючого Trapa natans L., а також 8 видів орхідей: пальчатокорінника м’ясо-червоного Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, зозулинця болотяного Orchis palustris Jacq., зозулинця блощичного O. coriophora L., любки дволистої Platanthera bifolia (L.) Rich., коручки чемерникової Epipactis helleborine (L.) Crantz. та болотяної E. palustris (L.) Crantz., гніздівки звичайної Neottia nidus-avis (L.) Rich., жировика Лезеля Liparis loeselii (L.) Rich., зозулиних сльоз яйцевидних Listera ovata (L.) R. Br. Популяції цих видів взято під щорічний моніторинг. З регіонально-рідкісних видів виявлено також плаун булавовидний Lycopodium clavatum L., голокучник дубовий Gymnocarpium drypoteris (L.) Newm., рівноплідник рутвицелистий, глечики жовті Nuphar lutea (L.) Smith., латаття біле Nimphaea alba L., ялівець звичайний Juniperus communis L., скорзонера пурпурова Scorzonera purpurea L., синюху блакитну Polemonium caeruleum L., водяний жовтець звичайний Batrachium aquatile (L.) Dumort., півники болотяні Iris pseudacorus L., сибірські I. sibirica L. та угорські I. hungarica Waldst. Et Kit., ряст порожнистий Corydalis cava (L.) Shweigg. Et Koerte., воронець колосистий Actea spicata L., проліску дволисту Scilla bifolia L., багаторядник Брауна Polistichum braunii (Spenn.) Fee., вужачку звичайну Ophioglossum vulgatum L., гронянку багатороздільну Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rubr. Популяції більшості з цих видів також взято під щорічний моніторинг.

У зв’язку наразі ми дуже зацікавлені у постановці моніторингу цих же видів у інших регіонах України, а також інших країнах, що на нашу думку дозволить співпрацюючим науковим групам співставити дані щодо популяційних особливостей того чи іншого виду з різних частин ареалу, що дозволить свідоміше підійти до аналізу причин її коливань.

До наших поточних інтересів відноситься також:
1. Вивчення загального поширення представників родини вужачкових Ophioglossaceae на Україні. Збір матеріалу, щодо екологічних умов зростання. показників популяцій тощо;
2. Вивчення екологічних умов зростання, популяційних показників та механізмів розповсюдження (включаючи мірмекохорну складову) ендеміка Криму – цикламена Кузнєцова.

На основі узагальнення досвіду природохронної роботи наша група періодично готує та перевидає збірку «Раритетна флора (охорона, вивчення, ренітродукція)» де розглянуті деякі методи охорони раритетної флори ( створення об’єктів природно-заповідного фонду України. Створення регіональних Червоних списків. Паспортизація популяцій видів Червоної книги України тощо). Наводяться короткий опис відповідного законодавства та його застосування на прикладі операції «Першоцвіт» (боротьба з незаконною торгівлею ранньоквітучими рослинами). Окремо викладені принципи та конкретні адаптовані до реальної польової роботи методики вивчення популяцій як теоретичне обґрунтування реінтродукції та рекомендації до режиму господарської діяльності.

Контакт групи: Parnikoza(at)gmail.com

Власні видання сектору
Фотогалерея сектору
Об’єкти дослідження сектору
Публікації сектору