Напрямки нашої роботи

Природно-заповідний фонд

Створення нових територій природно-заповідного фонду. Допомога установам природно-заповідного фонду. Участь у розробці законодавчих та підзаконних актів в сфері заповідної справи.

Ліси

Охорона лісового біорізноманіття, сприяння впровадженню принципів сталого ведення лісового господарства, контроль за дотриманням природоохоронних вимог в лісах України.

Оцінка впливу на довкілля

Моніторинг проектів ОВД, шкідливих для дикої природи, участь у процесі ОВД, адвокування висновків ОВД, достовірні з позиції охорони біорізноманіття.

Біорізноманіття

Збір інформації про поширення рідкісних видів та оселищ, просторовий аналіз і моделювання для цілей природоохорони, популяризація такої роботи серед широкого кола науковців. Експедиції.

Мережа Емеральд

Розробка територій мережі Емеральд, моніторинг порушень в територіях мережі Емеральд, робота з Бернською конвенцією, популяризація цієї тематики серед науковців.

Просвітницька робота

Видання публікацій в сфері охорони природи, екопросвітні проекти соціальних мережах, поширення і представлення широкому загалу важливої інформації про стан і охорону природи.

Останні новини та релізи

Олександра Оскирко грант Rufford

Ми здобули грант фонду Rufford!

Перемогу здобув проект нашої колеги Олександри Оскирко, протягом наступного року вона разом з командою UNCG досліджуватиме екокоридор Південного Бугу в степовій зоні.

Читати

Статті

Наші видання

Тематичні ресурси UNCG: